wyszukiwarka
 


v

 

Dane kontaktowe

Regionalna Giełda Nieruchomości "RGN"

ul. Barlickiego 25
43-300 Bielsko-Biała
Kontakt: Proszę dzwonić bezpośrednio do agenta przypisanego do oferty.

http: www.rgn.pl
e-mail: rgn@rgn.pl

Naszym partnerem jest homeportal.pl

Rząd przyjął projekt ustawy Mieszkanie dla Młodych

A | A | A

Rząd przyjął projekt ustawy o pomocy państwa w nabyciu pierwszego mieszkania przez ludzi młodych. Rząd chce, aby do końca lipca program został przyjęty przez Sejm i od stycznia 2014 r. zaczął funkcjonować.

Nowe rozwiązania mają być wsparciem młodych Polaków w zakupie pierwszego własnego mieszkania, a posiadanie własnego mieszkania wpływa na decyzje o założeniu rodziny i posiadaniu potomstwa. Program ma też stymulować nowe inwestycje tworzące miejsca pracy. Zgodnie z nim młode małżeństwa, osoby samotnie wychowujące dzieci oraz osoby samotne do 35 roku życia będą mogły skorzystać z pomocy państwa przy zakupie pierwszego własnego mieszkania. Dofinansowanie części wkładu własnego ułatwi zaciągnięcie kredytu mieszkaniowego, zmniejszy jego wysokość i tym samym obniży wysokość spłacanych rat. Dodatkowe wsparcie otrzymają rodziny wychowujące dzieci. Program ma obowiązywać przez 5 lat – od 2014 do 2018 r. W przypadku małżeństw, ograniczenie wiekowe do 35 roku życia będzie dotyczyć tylko jednego z małżonków.

Programem wspierane będą transakcje zawierane na rynku pierwotnym, co ma związek z polityką proinwestycyjną kreującą wzrost gospodarczy i miejsca pracy. Kredyt będzie udzielany jedynie w złotówkach. Dodatkowym kredytobiorcą mogą być członkowie najbliższej rodziny. Przepisy projektowanej ustawy określają szczegółowo kategorie beneficjentów zaproponowanych rozwiązań oraz wprowadzają dwie formy wsparcia finansowego – dofinansowanie wkładu własnego i spłatę części kredytu. Dofinansowanie wkładu własnego będzie przysługiwać nabywcy zaciągającego kredyt na nowo wybudowany lokalu mieszkalnego od osoby, która wybudowała ten lokal w ramach prowadzonej działalności gospodarczej (rynek pierwotny). Dofinansowanie wkładu własnego ma wynosić 10 proc. (dla singli i rodzin bezdzietnych) kwoty określonej jako iloczyn średniego wskaźnika przeliczeniowego kosztu odtworzenia 1 mkw. powierzchni użytkowej budynków, obowiązującego w dniu złożenia wniosku o dofinansowanie. Wielkość powierzchni użytkowej mieszkania nie może być większa niż 75 mkw., z tym że dofinansowaniem będzie objęty metraż do maksymalnie 50 mkw. Osoby wychowujące przynajmniej jedno dziecko – własne lub przysposobione – mogą otrzymać kwotę dofinansowania wkładu własnego w wysokości 15 proc. kwoty określonej jako iloczyn średniego wskaźnika przeliczeniowego kosztu odtworzenia 1 mkw. powierzchni użytkowej budynków obowiązującego w dniu złożenia wniosku o dofinansowanie. Dodatkowe wsparcie finansowe w postaci spłaty części kredytu przewidziano dla nabywcy mieszkania, któremu w ciągu 5 lat od dnia nabycia mieszkania urodziło się trzecie lub kolejne dziecko lub który przysposobił trzecie lub kolejne dziecko. To wsparcie może być udzielone tylko raz. Spłata części kredytu wyniesie 5 proc. kwoty określonej zgodnie z zasadami obowiązującymi dla dofinansowania wkładu własnego.

Dofinansowanie wkładu własnego nie będzie udzielane osobom, które są właścicielami budynku mieszkalnego jednorodzinnego lub lokalu mieszkalnego. Wsparcia finansowego będzie udzielał Bank Gospodarstwa Krajowego (BGK) ze środków Funduszu Dopłat. Zainteresowane nabyciem mieszkania osoby powinny złożyć wniosek do BGK za pośrednictwem instytucji kredytującej. W projekcie ustawy określono, jakie informacje i oświadczenia powinny znaleźć się we wniosku o dofinansowanie wkładu własnego. Wniosek o spłatę części kredytu będzie także kierowany do BGK za pośrednictwem instytucji kredytującej, która ma dokonywać weryfikacji uprawnień nabywcy na podstawie dołączonych do wniosku dokumentów. Przyjęto, że wnioski będzie można składać od stycznia 2014 r. Program „Mieszkanie dla Młodych” będzie finansowany z budżetu państwa. Przyjęto, że w 2014 r. limit wydatków na realizację programu wyniesie 600 mln zł i będzie stopniowo rósł w następnych latach. Źródłem pokrycia wydatków będą środki pochodzące z wygaszanego systemu zwrotu osobom fizycznym części wydatków związanych z budownictwem mieszkaniowym. Rząd przewiduje, że w 5-letnim okresie funkcjonowania programu z dofinansowania skorzysta ok. 115 tys. osób. Szacuje się, że 15 proc. osób skorzysta również z dodatkowego dofinansowania w formie spłaty części kredytu z tytułu urodzenia lub przysposobienia trzeciego lub kolejnego dziecka w rodzinie. Projekt ustawy jest nowym rozwiązaniem wsparcia gospodarstw domowych w zaspokajaniu potrzeb mieszkaniowych, po wygaszeniu programu mieszkaniowego „Rodzina na Swoim”.

Autor: Paweł Puch

Źródło: KRN.pl,  2013.06.03

Wszelkie podane przez Pośrednika informacje nie są ofertą w rozumieniu Kodeksu Cywilnego

Przejdź do góry strony